top of page

NO.

428

สดุดี1 (Psalm1)

KEY

          D              F#m          Em  

1. บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่ดำเนินตาม

             A              D       F#m   Em    A  

คำแนะนำของคนอธรรม

     D                F#m  

ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป

      Em        A                    D          A  

ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย


          G              A  

**แต่ความปิติยินดีของผู้นั้น

F#m                 Bm                Em  

อยู่ในธรรมบัญญัติ ของพระยาเวห์

            A                   D  

เขาใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน

G                          A            F#m    Bm  

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

          Em         A            Em      A  

ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่แห้งเหี่ยว

      Em         A           D  

ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น


           D          F#m  

2. คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น

       Em                      A                D   A  

แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดพากระจายไป

     D              F#m               Em  

ฉะนั้นคนบาปอธรรมจะไม่ได้ยืนชุมนุม

        A                    D        A  

สรรเสริญร่วมกันกับพี่น้อง

+4
bottom of page