top of page

NO.

064

เพลงจากใจที่แตกสลาย

KEY

Intro: B   E  / G#m   F# (X2)

      B   E  / G#m   F#      B   E  / G#m   F#

1. นี่คือบทเพลงจากใจสรรเสริญ

      B   E  / G#m   F#      B   E  / G#m   F#

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ


                   E            

*หากใครเคยล้ม พลาดพลั้ง

      Em                     D#m           G#m  

ผิดหวังและเสียใจ มีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย

C#m               D#m                    F#

เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย


                        B                   E  

**ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้

                F#                            G#m  

ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย

                    E                           D#m  

เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคง

    C#                       F#

ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายๆ

E                Em  

ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จัก

        D#m              G#

ความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                             C#m       D#m   E  

มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ

         F#            B  

และถวายแด่พระองค์


          B   E  / G#m   F#  B   E  / G#m   F#

2. เข้ามา เปล่งเสียงจากใจสรรเสริญ

     B   E  / G#m   F#       B   E  / G#m   F#

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ

+4
bottom of page