top of page

NO.

126

เพื่อนแท้

KEY

     E                           B  

1. บนเส้นทางที่เธอต้องก้าวเดินไป

C#m               E  

มีขวากหนามอยู่มากมาย

E           C#m         A             B  

มีภูเขาที่สูงชัน โขดหินอยู่เรียงราย

C#m                 G#m  

ลำพังตัวเธอจะผ่านไปได้ไหม

A                      B  

มันคงจะยากเกินไป

F#m                          G#m  

เธอคงต้องการใครสักคนที่เข้าใจ

        A                  B  

และพร้อมจะไปกับเธอใช่ไหม


           E                B  

**เพื่อนแท้ที่เธอตามหาอยู่

        F#m             E  

ฉันจะบอกให้เธอได้รู้

F#m                   G#m  

องค์เยซูพระองค์เป็นเพื่อนแท้

        A                  B            E  

และพร้อมจะไปกับเธอ ทุกเส้นทาง

+4
bottom of page