top of page

NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     F#                      B        F#

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

D#m       G#m    C#

ทรงเป็นสง่าราศี

F#                      B       F#

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  F#          C#     F#

โปรดนำไปถึงกางเขน


   G#m        C#       F#

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

G#m          C#        F#

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

B           Bbm        G#m       F#

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

F#           C#      F#

โปรดนำไปถึงกางเขน


     F#                     B         F#

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

D#m       G#m         C#

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

F#               B  

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

F#         C#   F#

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    F#                            B       F#

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

D#m          G#m     C#

ที่นำเครื่องหอมบูชา

F#               B             F#

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

F#           C#       F#

โปรดนำไปถึงกางเขน


    F#                    B         F#

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

D#m         G#m       C#

ทุกวันจะแบกเดินตาม

F#                    B      F#

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

F#                 C#         F#

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

+4
bottom of page