top of page

NO.

298

ของขวัญที่แท้จริง

KEY

            G  

1. ในค่ำคืนที่เหน็บหนาว

                   Bm               Em  

เห็นแสงแวววาวของดวงดารา

       C                Bm  

ส่องมาจากฟ้าที่แสนไกล

             C                  Bm  

เป็นการมาบังเกิดของพระผู้ไถ่

Am                               D  

บรรทมในรางหญ้าที่ เบ็ธเลเฮม


                 G  

2. เมื่อนั้นเหล่าทูตสวรรค์

                  Bm               Em  

บอกเล่าข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะ

      C          Bm  

ว่ารัศมีจงมีแด่พระเจ้า

         C                       Bm  

อยู่ในฟ้าสวรรค์ และที่แผ่นดินโลก

Am                    D  

จงมีแด่มนุษย์ทั้งปวง

                     G  

ที่พระองค์ทรงพอพระทัย


           C                   D  

*โหราจารย์นำเครื่องถวาย

             Bm                  Em  

ทั้งคำกำยานและยางไม้หอม

      Am                     F              D  

เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงนามอิมมานูเอล


               G  

**พระองค์คือความหมาย

       Bm            Am        D  

ของคริสต์มาส ที่เราฉลองกัน

               G                    Bm  

เป็นความรักขององค์พระเจ้า

               Am           D  

ที่มอบให้แก่มนุษย์ทุกคน

      C                  D  

ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์

            Bm                  Em  

จะหลุดพ้นจากบาปทั้งหลาย

               Am  

เพราะว่าท่านได้เชื่อ

           C            D         G  

ในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

                 Am  

***ขอเพียงท่านนั้นเชื่อ

           C      D          G  

ว่าพระเยซูคริสต์ เป็นพระเจ้า

-5
bottom of page