top of page

NO.

392

ข้าสรรเสริญพระองค์

KEY

 Bm                               D  

1. จิตใจล้มลงพ่ายแพ้

                                     A  

อ่อนแอเกินจะทนไหว

                                  G  

เหนื่อยจนไม่มีแรงหายใจ

Bm                                 D  

2. พระองค์ทรงฉุดข้าไว้

                                       A  

ปลอบโยนคนแหลกสลาย

                               G  

เปิดตานำข้าผ่านพ้นไป


Bm                                                 D  

*พระองค์เป็นพลัง ทรงเป็นความหวัง

                                                     A  

พระองค์เป็นเส้นทาง ในความมืดมิด

พระองค์ทรงนำข้าไป

                  G  

ทรงให้ชีวิต พบวันใหม่


           D  

***ข้าสรรเสริญพระองค์

          A  

ข้าสรรเสริญพระองค์

          Bm                       G  

หมดชีวิตวิญญาณ ข้ามอบถวาย

           D                              A  

ข้าสรรเสริญพระองค์ ข้าสรรเสริญพระองค์

                  Bm                 G  

เพราะความรักมั่นคงไม่เคยจางหาย

                         Bm  

ข้าสรรเสริญพระองค์


Bm                                   D  

2. โปรดนำใจให้ เข้มแข็ง

                              A  

ให้มีแรงจะทนไหว

                                G  

โปรดให้เป็นดั่งน้ำพระทัย

-5
bottom of page