top of page

NO.

253

บุตรแห่งรางหญ้า

KEY

     E              G#m           C#m      B  

1. วันเวลาผ่านไปนานนับพันปี

    A                B                  E  

ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลกนี้

A                        B         G#m      C#m  

แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียงชั่วนาที

F#m                                      B  

ความเปรมปรีด์ยังเปี่ยมล้นทั่วโลกา


      E                 G#m   

2) เบธเลเฮ็มเป็นเมือง

                C#m         B  

เล็กน้อยในสายตาผู้คน

              A        B                  E  

แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้

A                   B  

ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง

      G#m        C#m  

ไม่มีที่ว่างให้พระองค์

    F#m               B               E  

จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ


        A                B              G#m      C#m

* อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเรา

F#m             B                         E  

เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย

A                      B  

เป็นนามขององค์พระบุตรา

   G#m          C#m  

ผู้ทรงมาไถ่มนุษย์

   F#m         B            E  

ผู้ที่ยินดีและวางใจในพระองค์


           E                  G#m            C#m   B

3. เมื่อท่านนอนบนที่นอน นุ่มนุ่มอุ่นสบาย

A                   B                 E  

จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า

A                B                  G#m         C#m  

ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ใน ห้องที่แสนอบอุ่น

F#m                                     B  

ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย


     E                  G#m             C#m     B  

4. แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่

        A      B                E  

แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้

A                         B      G#m         C#m  

เพราะความรักพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์

F#m                     B                     E  

จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา

-5
bottom of page