top of page

NO.

050

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

KEY

         D         A    G      D  

1.พระเจ้าทรงเป็น  ที่   ลี้ภัย

       G           A      D  

เป็นกำบังของเราทุกคน

        G             A       F#m  

เป็นความช่วยเหลือที่พร้อม

          Bm             Em      A       D  

ในยามยากลำบาก หากวางใจพระองค์


         D         A       G       D  

2.พระเจ้าทรงเป็น  ความ สว่าง

       G           A      D  

ส่องแสงกลางใจของเรา

      G            A      F#m         Bm  

เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก

Em      A         D  

เชื่อวางใจพระองค์


G                 A         

****เราจะไม่กลัว

            F#m              Bm  

แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป

Em       A            D  

แม้มีอันตรายรอบกาย

G           A      F#m             Bm  

เราจะไม่กลัว  เพราะเราวางใจ

        Em    A     D  

พระเจ้า   สถิตกับเรา

-5
bottom of page