top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

F#m                      F#m         E  

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

F#m                   F#m         E  

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

F#m                F#m      E  

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

F#m                     F#m      E  

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


A                                E  

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          Bm  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

D  

ฉายภายในข้า

A                                   E  

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     Bm  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

D                            F#m  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


F#m                         F#m          E  

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

F#m                  F#m          E  

ถึงบรรดาประชาชาติ

F#m                      F#m          E  

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

F#m                F#m          E  

ในวันนี้และสืบไป

-5
bottom of page