top of page

NO.

466

สู่อ้อมแขน

KEY

G                          D              C           D  

ยามเหนื่อยล้าเพียงใด ทุกข์ลำบาก พลั้งไป

G                D         C       D         G  

มีองค์พระเยซูรับเราสู่อ้อมแขนพระองค์

    C                   G  

**พระองค์เป็นที่ลี้ภัย

              F                  G  

เมื่อเราเหนื่อยได้พักดวงใจ

          C                  G          D         G  

ปลอดภัยในความรักยิ่งใหญ่ ทุกวันเวลา

-5
bottom of page