top of page

NO.

100

อยู่ในรักของพระเยซู

KEY

D                      G  

1. องค์พระเยซูคริสต์

    A                  D  

ข้ารักเทิดทูนพระองค์

                        G  

ความรักของพระองค์

    A                D  

ไม่มีผู้ใดเปรียบได้

                         G           A  

ความรักเหนือทุกสิ่ง  ที่โลกมี

         F#m                        Bm  

ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า

      Em                    G  

ขอถวายชีวิตและติดตาม

                       A  

พระองค์เพียงผู้เดียว


                      G                 A  

*ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู

                      F#m             Bm  

อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                   Em         A                  D  

อิ่มใจในพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ข้า

                    Em                      A  

เติมใจให้เต็มล้น ด้วยรักของพระองค์

                  F#m                Bm  

ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

                    Em           A                D  

พึ่งพิงในพระองค์   อยู่ในรักของพระเยซู

-5
bottom of page