NO.

258

เราขอบพระคุณ

KEY

     C                              G  

1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน

Em                          Am    G  

ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร

F                                Em  

เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ

             Dm        G  

พระองค์นำให้มีวันนี้

Em                     Am  

เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้

Dm                          Fm  

พระองค์ทรงนำในทุกที

       C     G    Am     G          F  

สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้ง

                G  

ในรักมากมาย


                           F  

** อยากขอบพระคุณพระองค์

G                                   Em  

เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่

Am                 Dm  

เมื่อทรงเคลื่อนไหว

                  G  

พระพรหลั่งไหล

                         C  

เหมือนหยาดฝนโปรยปราย

                       F  

อยากขอบพระคุณพระองค์

G                                Em               Am  

เพราะว่าพระสัญญามั่นคง ไม่เคยเปลี่ยนไป

           Dm          G                    C  

ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ


       C                            G  

2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ

Em                 Am      G  

ชีวิตนี้ขอมอบถวาย

F                          Em  

ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย

          Dm               G  

ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง

Em                              Am  

เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่

Dm                                Fm  

พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง

         C        G           Am  

จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง

     G    F                G  

ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ

-5