top of page

NO.

564

เรามาร้องเพลงกันเถอะ

KEY

Intro: E  / F#7/ A  / B   (X2)

     E  

1. อยากมีของขวัญให้คนสำคัญ

E                                     F#m  

ด้วยเพลงที่ร้องมาจากหัวใจอาจดูเล็กน้อย

                 B  

แต่เต็มด้วยรักและความตั้งใจ

E  

จับมือกันไว้เรามาร้องเพลง

E  

บทเพลงแห่งรักมาจากหัวใจ

F#m                       A       B        E  

ให้โลกได้รู้ พระเยซูรัก รักเรามากมาย


     E  

***ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

F#7

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

A                                         B  

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเพื่อพระเยซูที่รัก

E  

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

F#7

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

A                                         B  

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเพื่อพระเยซูที่รัก

               E  

เรารักพระองค์

-5
bottom of page