top of page

NO.

318

แม่น้ำ

KEY

         D                  A                     Bm  

1. ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์

         G              Em   A  

จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา

D                   A                   Bm  

แม่น้ำนั้นไม่ว่าไหลที่ไปถึงแห่งใด

       G              Em         A  

จะรักษาให้เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน


           D             F#m        Bm  

* โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า

     G                 Em        G        A  

แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา

         D              F#m    Bm  

โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ

     G                  Em  

แม่น้ำแห่งการรักษา

       G           A        D  

จากการทรงสถิตของพระองค์


   D                         A             Bm  

2. ข้าได้แบกประเทศนี้ที่พระองค์รัก

          G                Em          A  

เก็บรับไว้ข้างในดั่งพระทัยพระองค์

D                   A                Bm  

ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาผันผ่านไป

            G              Em               A  

ยังแบกไว้จนกว่าวันที่พระองค์จะหวนมา

-5
bottom of page