top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

1. กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป
บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า
ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา ฮาเลลูยา
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป
บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

bottom of page