top of page

NO.

425

ข้าจะทำตาม

1. ถ้ากางเขนนี้ให้ข้าแบก
มือของข้าจะรับเอาไว้
ถ้าพระองค์ให้ไปที่ใด
ข้าจะใช้สองขาวิ่งไป
ถ้าข่าวดีไม่มีใครบอก
ข้าจะมอบปากนี้ถวาย
ขอพระองค์ตรัสให้รู้ในใจ
ข้าจะเชื่อฟังพระองค์

**ข้าจะทำตาม... ไม่ว่าเป็นเรื่องใด
ขอทรงนำไป เมตตาให้ข้าเกิดผล
พร้อมทำทุกอย่าง...เพราะข้ารักพระองค์
ขอมอบชีวิตเพื่อรับใช้ทุกลมหายใจ

2. ถ้าบทเพลงสรรเสริญเงียบงัน
ข้าจะร้องให้ดังสุดใจ
ถ้ามีใครทนทุกข์ร้องไห้
ข้าจะอยู่ปลอบใจเคียงข้าง
ทุกสิ่งที่ให้ข้าครอบครอง
ข้ายินยอมจะมอบถวาย
ทุกๆวันคืนและทั้งใจกาย
โปรดใช้เพื่อนามพระองค์

bottom of page