top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

1. อยากจะพบพระองค์
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
อยากจะเห็นพระพักตร์
ผู้เป็นที่รักของข้า
ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด
ได้พินิจในความงาม

2. อยากจะนั่งลงใกล้
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์
ผู้เป็นที่รักของข้า
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ

***ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

bottom of page