top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

KEY

                 G  

1. อยากจะพบพระองค์

    C              G  

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

             Em  

อยากจะเห็นพระพักตร์

   D              C  

ผู้เป็นที่รักของข้า

    Am   D     Bm    Em  

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

      C                D  

ได้พินิจในความงาม


                 G  

2. อยากจะนั่งลงใกล้

   C                         G  

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

            Em  

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

   D              C  

ผู้เป็นที่รักของข้า

         Am   D     Bm    Em  

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       Am     C       D  

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           C                Bm   Em  

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         Am       D                  G  

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

        C                 Bm  

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

          Am      D         G  

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

bottom of page