NO.

7

ข้าจะรักและบูชา

KEY

               G

1. อยากจะพบพระองค์

    C             G

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

           Em

อยากจะเห็นพระพักตร์

    D            C

ผู้เป็นที่รักของข้า

    Am  D     Bm    Em

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

       C            D

ได้พินิจในความงาม


               G

2. อยากจะนั่งลงใกล้

     C                    G

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

          Em

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

    D            C

ผู้เป็นที่รักของข้า

         Am   D     Bm    Em

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       Am   C       D

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           C              Bm Em

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

        Am         D             G

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

       C                 Bm

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         Am       D       G

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์