top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

KEY

                 G#

1. อยากจะพบพระองค์

    C#            G#

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

             Fm  

อยากจะเห็นพระพักตร์

   D#            C#

ผู้เป็นที่รักของข้า

    Bbm   D#   Cm    Fm  

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

      C#              D#

ได้พินิจในความงาม


                 G#

2. อยากจะนั่งลงใกล้

   C#                       G#

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

            Fm  

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

   D#            C#

ผู้เป็นที่รักของข้า

         Bbm   D#   Cm    Fm  

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       Bbm     C#     D#

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           C#              Cm   Fm  

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         Bbm       D#                G#

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

        C#               Cm  

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

          Bbm      D#       G#

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

+1
bottom of page