top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

KEY

                 A  

1. อยากจะพบพระองค์

    D              A  

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

             F#m  

อยากจะเห็นพระพักตร์

   E              D  

ผู้เป็นที่รักของข้า

    Bm   E     C#m    F#m  

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

      D                E  

ได้พินิจในความงาม


                 A  

2. อยากจะนั่งลงใกล้

   D                         A  

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

            F#m  

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

   E              D  

ผู้เป็นที่รักของข้า

         Bm   E     C#m    F#m  

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       Bm     D       E  

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           D                C#m   F#m  

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         Bm       E                  A  

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

        D                 C#m  

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

          Bm      E         A  

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

+2
bottom of page