NO.

134

ข้าจึงสรรเสริญ

1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ
พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด
ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต
หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า

**ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น
ข้าเชื่อพระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหว
เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา
ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง
เพื่อขอบคุณพระบิดา

***ข้าจึงสรรเสริญพระองค์
ตลอด ทุกคืนวัน
รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
พระเมตตาดำรงนิรันดร์
ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง
ด้วยสุดใจที่มีข้าร้อง
สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่
มอบแด่พระองค์

2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ
ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า
ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้
ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา