top of page

NO.

555

คนใหม่

1. ใครๆถามกัน ใครๆก็งงงัน
ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนไป
เคยทำเป็นหยิ่ง ทำตัวเลิศเลอ
ฉันต้องเป็นหนึ่งเดียว
แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่
สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ
หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน
ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี

2. สงสัยกันใหญ่เคล็ดลับอะไร
ที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนไป
เคยทำตัวเก่ง ชีวิตก็ยังเซ็ง
ซับซ้อนและหลอกลวง
แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่
สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ
หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน
ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี

***ทำไมจึงเปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
คอยทำแต่สิ่งดี มีความอดทน
เคยมีเล่ห์กล กลายเป็นซื่อตรง
ใครทำให้เปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย
พระเยซูเข้ามาชำระใจ
ความเลวหลุดไป เมื่อฉันได้กลับใจ
ในพระองค์ เป็นเหมือนคนใหม่

bottom of page