top of page

NO.

200

ความดีของพระองค์

1. ข้ารักพระองค์โอพระเมตตาไม่มีสิ้นสุด
ทุกวันเวลา ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์
ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น จนข้าล้มตัวลงนอน
ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์

***หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อสัตย์
หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี
ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่
ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์

2. เมื่อข้าฟังคำพระองค์ทรง
นำข้าให้พ้นภัย
คืนไร้แสงไฟ พระองค์ทรง
เคียงกายของข้า
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา
ทรงเป็นสหายของข้า
ข้าได้อยู่ในพระเมตตาพระองค์

****ความดีของพระองค์จะตาม
จะทรงติดตามเราไป (X2)
ข้ายอมวางชีวิต ให้เป็นตามพระทัย
ข้ามอบให้ทุกๆสิ่ง

bottom of page