top of page

NO.

200

ความดีของพระองค์

KEY

                   G             C             G  

1. ข้ารักพระองค์โอพระเมตตา ไม่มีสิ้นสุด

D        Em         C                  D  

ทุกวันเวลา ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์

                   G     C                 G  

ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น   จนข้าล้มตัวลงนอน

D     Em             C   D        G  

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


C                                    G  

**หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อสัตย์

C            G                   D  

  หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี

C               G          D  

  ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่

        Em            C   D        G  

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


                 G                C  

2. เมื่อข้าฟังคำ พระองค์ทรง

            G         D  

นำข้าให้พ้นภัย

            Em              C                    D  

คืนไร้แสงไฟพระองค์ทรงเคียงกายของข้า

                          G               C  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดา

                      G          D  

ทรงเป็นสหายของข้า

        Em          C     D      G  

ข้าได้อยู่ในพระเมตตาพระองค์


G                       C  

***ความดีของพระองค์จะตาม

     D                 G  

จะทรงติดตามเราไป (X2)


         G                      D  

ข้ายอมวางชีวิต ให้เป็นตามพระทัย

    Em      C    G  

ข้ามอบให้ทุกๆสิ่ง

bottom of page