top of page

NO.

200

ความดีของพระองค์

KEY

                   G#           C#           G#

1. ข้ารักพระองค์โอพระเมตตา ไม่มีสิ้นสุด

D#      Fm         C#                D#

ทุกวันเวลา ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์

                   G#   C#               G#

ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น   จนข้าล้มตัวลงนอน

D#   Fm             C# D#      G#

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


C#                                  G#

**หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อสัตย์

C#          G#                 D#

  หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี

C#             G#        D#

  ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่

        Fm            C# D#      G#

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


                 G#              C#

2. เมื่อข้าฟังคำ พระองค์ทรง

            G#       D#

นำข้าให้พ้นภัย

            Fm              C#                  D#

คืนไร้แสงไฟพระองค์ทรงเคียงกายของข้า

                          G#             C#

พระองค์ทรงเป็นพระบิดา

                      G#        D#

ทรงเป็นสหายของข้า

        Fm          C#   D#    G#

ข้าได้อยู่ในพระเมตตาพระองค์


G#                     C#

***ความดีของพระองค์จะตาม

     D#               G#

จะทรงติดตามเราไป (X2)


         G#                    D#

ข้ายอมวางชีวิต ให้เป็นตามพระทัย

    Fm      C#  G#

ข้ามอบให้ทุกๆสิ่ง

+1
bottom of page