top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง
ดวงดาราเปล่งแสงประกาย
งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย
ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา
เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา
ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี
เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์
ด้วยใจยินดีสดใส

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน
ส่องพลันสว่างงามวิไล
โอ รัศมีดาราตรึงใจ
ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร
เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน
ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา
ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา
บาปเราก็พลันสลาย

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ
รังสีโอฬารพรรณราย
จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย
สุขสันติฉายทั่วโลกา
เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ
ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา
ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา
เพลงของเราก้องวิมาน

bottom of page