top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 C                           C7            F  

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Dm                 G7      C  

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

C               C7     F  

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Dm           G7               C      G7  

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

C                  C7                  F  

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Dm                G7      C  

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

C           C7          F  

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Dm      G7        C    G7  

ด้วยใจยินดีสดใส


     C              C7             F  

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Dm               G7      C  

ส่องพลันสว่างงามวิไล

C   C7        F   

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Dm         G7         C    G7  

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

C                C7               F  

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Dm                  G7       C  

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

C           C7             F  

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Dm         G7      C  

บาปเราก็พลันสลาย


      C                 C7          F  

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Dm           G7    C  

รังสีโอฬารพรรณราย

 C       C7         F  

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Dm      G7          C      G7  

สุขสันติฉายทั่วโลกา

C                       C7              F  

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Dm                  G7    C  

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

C                C7     F  

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Dm               G7    C  

เพลงของเราก้องวิมาน

bottom of page