top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 C#                         C#7          F#

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

D#m                 G#7    C#

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

C#             C#7   F#

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

D#m           G#7             C#    G#7

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

C#                C#7                F#

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

D#m                G#7    C#

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

C#         C#7        F#

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

D#m      G#7      C#  G#7

ด้วยใจยินดีสดใส


     C#            C#7           F#

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

D#m               G#7    C#

ส่องพลันสว่างงามวิไล

C# C#7      F# 

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

D#m         G#7       C#  G#7

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

C#              C#7             F#

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

D#m                  G#7     C#

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

C#         C#7           F#

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

D#m         G#7    C#

บาปเราก็พลันสลาย


      C#               C#7        F#

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

D#m           G#7  C#

รังสีโอฬารพรรณราย

 C#     C#7       F#

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

D#m      G#7        C#    G#7

สุขสันติฉายทั่วโลกา

C#                     C#7            F#

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

D#m                  G#7  C#

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

C#              C#7   F#

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

D#m               G#7  C#

เพลงของเราก้องวิมาน

+1
bottom of page