top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 D                           D7            G  

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Em                 A7      D  

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

D               D7     G  

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Em           A7               D      A7  

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

D                  D7                  G  

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Em                A7      D  

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

D           D7          G  

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Em      A7        D    A7  

ด้วยใจยินดีสดใส


     D              D7             G  

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Em               A7      D  

ส่องพลันสว่างงามวิไล

D   D7        G   

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Em         A7         D    A7  

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

D                D7               G  

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Em                  A7       D  

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

D           D7             G  

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Em         A7      D  

บาปเราก็พลันสลาย


      D                 D7          G  

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Em           A7    D  

รังสีโอฬารพรรณราย

 D       D7         G  

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Em      A7          D      A7  

สุขสันติฉายทั่วโลกา

D                       D7              G  

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Em                  A7    D  

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

D                D7     G  

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Em               A7    D  

เพลงของเราก้องวิมาน

+2
bottom of page