top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 D#                         D#7          G#

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Fm                 Bb7    D#

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

D#             D#7   G#

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Fm           Bb7             D#    Bb7

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

D#                D#7                G#

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Fm                Bb7    D#

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

D#         D#7        G#

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Fm      Bb7      D#  Bb7

ด้วยใจยินดีสดใส


     D#            D#7           G#

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Fm               Bb7    D#

ส่องพลันสว่างงามวิไล

D# D#7      G# 

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Fm         Bb7       D#  Bb7

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

D#              D#7             G#

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Fm                  Bb7     D#

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

D#         D#7           G#

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Fm         Bb7    D#

บาปเราก็พลันสลาย


      D#               D#7        G#

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Fm           Bb7  D#

รังสีโอฬารพรรณราย

 D#     D#7       G#

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Fm      Bb7        D#    Bb7

สุขสันติฉายทั่วโลกา

D#                     D#7            G#

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Fm                  Bb7  D#

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

D#              D#7   G#

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Fm               Bb7  D#

เพลงของเราก้องวิมาน

+3
bottom of page