NO.

020

จนสุดปลาย

1. ในโลกที่ สั่นไหว
เราจะทำยังไง กับความเป็นไป
ต่างค้นหาจุดหมาย เพื่อจะหลุดพ้น

**ชีวิตคน ไม่เคยแน่นอน
เกิดมา..ต้องเจอทุกข์ทน
ความหวังเดียว ของคนทุกคน
คือความหวังในพระองค์ (พระคริสต์)

***ได้ยินเสียง เรียกร้องในใจ
ให้ก้าวออกไป..รับใช้พระองค์
ให้ชีวิตที่ยังหายใจ
เป็นพรออกไปให้ทุกคน
สุดแผ่นน้ำ…ทะเล
สุดแผ่นดิน… ที่กว้างใหญ่
ให้นำเอาความรอดไป ถึงจนสุดปลาย
จะนำเอาความรอดไป ตราบจนวันสุดท้าย