top of page

NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ
หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย
พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด
จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา
กำลังที่มาจากเบื้องบน
จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง
ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง
เป็นความหวังของเรา

2. พร้อมที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป
รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา
เราจึงคอยร่วมแรง
เพื่อเป็นแสง ร้อนแรง ส่องใจ
ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

bottom of page