top of page

NO.

547

จับมือพระองค์

**จับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้
ผูกใจกับพระองค์ตลอดเวลา
จดจ่อทุกลมหายใจ
ไม่ว่าจะสุขทุกข์เหนื่อยอ่อนล้า
เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า
จะไม่ทอดทิ้งเราเลย

1. แม้วันนี้จะเสียใจ แม้วันนี้จะร้องไห้
แม้วันนี้จะน้อยใจ แม้นานแล้วที่เฝ้าคอย
แม้ไม่เหลือความหวังใจ
และความเชื่อนั้นเริ่มถดถอย
อย่าลืมว่าเรานั้นมีพระคริสต์
ที่ทรงรักเราเต็มร้อย
อดทนและรอคอย พระองค์นั้นไม่ปล่อย
ให้เราต้องทนจนไม่ไหว

*เพราะพระองค์ทรงรู้ดี
ว่าชีวิตเราต้องไปทางใหน
อาจจะไม่สมใจ ไม่เป็นดังที่หวังไว้
อยากจะขอให้มั่นใจพระองค์ทรงรู้

bottom of page