top of page

NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อนรับข้า
ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ
โอ้ ความรัก..เพื่อข้า
โอ้ ความรัก..เพื่อข้า

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท
ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า
ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท
พระคุณ..ยิ่งใหญ่
เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป
เยซูตายเพื่อข้า
พระองค์ตายเพื่อข้า

****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

bottom of page