top of page

NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

KEY

G                                     Em   D   G  

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อน  รับ  ข้า

G  

ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ

           Em     D   C  

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า

           Em     D    C  

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า


         G                    D  

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท

         Em    D    C       G  

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า   โอ้ ข้าเป็น

                 G                D  

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า

        Em    D   C         G  

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น


G  

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท

      Em    D     G  

พระคุณ.. ยิ่ง   ใหญ่

G  

เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป

       Em   D   C  

เยซูตาย  เพื่อ  ข้า

           Em   D   C  

พระองค์ตายเพื่อข้า

              Em                  D  

****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป

     G                    C  

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

              Em              D  

ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า

     G                    C  

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

bottom of page