top of page

NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

KEY

G#                                   Fm   D# G#

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อน  รับ  ข้า

G#

ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ

           Fm     D# C#

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า

           Fm     D#  C#

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า


         G#                  D#

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท

         Fm    D#  C#     G#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า   โอ้ ข้าเป็น

                 G#              D#

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า

        Fm    D# C#       G#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น


G#

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท

      Fm    D#   G#

พระคุณ.. ยิ่ง   ใหญ่

G#

เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป

       Fm   D# C#

เยซูตาย  เพื่อ  ข้า

           Fm   D# C#

พระองค์ตายเพื่อข้า

              Fm                  D#

****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป

     G#                  C#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

              Fm              D#

ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า

     G#                  C#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

+1
bottom of page