top of page

NO.

032

ถวายตัว

1. ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา
ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู
เร้าภายในด้วยความสุขล้น
บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ
หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ
อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป
ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

bottom of page