top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่
ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี
ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์
ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

**ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์
มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า

***ทรงเป็น และ ยอมตาย
ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา
เพื่อทุกคนที่วางใจ จะได้รับชีวิตนิรันดร์
ฮาเลลูยา ทรงทำเพื่อเรา

bottom of page