top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

E   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

E  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

E  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

E  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               C#m                     A  

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    E                             B  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           E                  B  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    C#m                  B  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      E               B  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       C#m         B  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         A    B          E  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

bottom of page