top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

F   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

F  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

F  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

F  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Dm                     Bb

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    F                             C  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           F                  C  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Dm                  C  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      F               C  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Dm         C  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         Bb  C          F  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

+1
bottom of page