top of page

NO.

236

นับพระพร

1. แม้นความทุกข์ลำบาก
เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด
มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน
แปลกแต่จริงแน่แล้ว
พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน

** นับพระพรของท่านดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย
แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้
แล้วพระเจ้าประทาน
บำเหน็จจนเหลือบรรยาย

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่
อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน
ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล

bottom of page