top of page

NO.

236

นับพระพร

KEY

     C  

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              Dm  

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

G                                    C  

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

C                                    Dm  

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

G  

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                  C    G    C  

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    C                         Dm  

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

G                         C  

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

F                    G  

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

C                    F               G        C  

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     C                                  Dm  

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

G                                     C  

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

C                                        Dm  

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

G  

แล้วพระเจ้าประทาน

                  C    G    C  

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    C                                  Dm  

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

G                                     C  

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

C                                  Dm  

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

G  

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            C     G    C  

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

bottom of page