top of page

NO.

236

นับพระพร

KEY

     C#

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              D#m  

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

G#                                  C#

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

C#                                  D#m  

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

G#

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                  C#  G#  C#

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    C#                       D#m  

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

G#                       C#

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

F#                  G#

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

C#                  F#             G#      C#

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     C#                                D#m  

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

G#                                   C#

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

C#                                      D#m  

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

G#

แล้วพระเจ้าประทาน

                  C#  G#  C#

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    C#                                D#m  

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

G#                                   C#

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

C#                                D#m  

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

G#

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            C#   G#  C#

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

+1
bottom of page