top of page

NO.

236

นับพระพร

KEY

     D  

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              Em  

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

A                                    D  

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

D                                    Em  

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

A  

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                  D    A    D  

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    D                         Em  

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

A                         D  

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

G                    A  

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

D                    G               A        D  

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     D                                  Em  

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

A                                     D  

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

D                                        Em  

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

A  

แล้วพระเจ้าประทาน

                  D    A    D  

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    D                                  Em  

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

A                                     D  

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

D                                  Em  

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

A  

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            D     A    D  

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

+2
bottom of page