top of page

NO.

236

นับพระพร

KEY

     D#

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              Fm  

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

Bb                                  D#

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

D#                                  Fm  

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

Bb

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                  D#  Bb  D#

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    D#                       Fm  

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

Bb                       D#

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

G#                  Bb

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

D#                  G#             Bb      D#

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     D#                                Fm  

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

Bb                                   D#

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

D#                                      Fm  

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

Bb

แล้วพระเจ้าประทาน

                  D#  Bb  D#

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    D#                                Fm  

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

Bb                                   D#

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

D#                                Fm  

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

Bb

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            D#   Bb  D#

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

+3
bottom of page