NO.

040

นำข้าใกล้พระองค์

1. นำข้าใกล้พระองค์ อย่าปล่อยข้าไปห่าง
ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา
เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์

2. ข้าปรารถนาพระองค์
ไม่มีใครเทียบได้
ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์
ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์
โปรดนำข้ากลับมา นำมาถึงพระองค์
**ทรงเป็นทุกสิ่ง ทั้งสิ้นที่ข้านั้นต้องการ
ขอทรงโปรดนำ ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้