top of page

NO.

288

บัญญัติรัก

1. ยามเราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน
ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป

***บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิด
บัญญัติรักพระเจ้า ให้เรารักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

2. ถ้าเรารักกัน นั้นแหล่ะคนทั้งปวง
จะรู้ว่าเรา เป็นสาวกพระองค์

bottom of page