top of page

NO.

288

บัญญัติรัก

KEY

     D                Bm   Em            A  

1. ยามเราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน

D                Bm   G                A  

ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป


              D      Bm    Em            A  

* บัญญัติรักยิ่งใหญ่  ให้เรารักพระองค์

           D      Bm   G                   A  

ด้วยสุดใจสุดจิต     สุดกำลังความคิด

           D        Bm   G                  A  

บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน

                   D  

เหมือนรักตนเอง


     D         Bm    Em                 A  

2. ถ้าเรารักกัน    นั้นแหล่ะคนทั้งปวง

D       Bm    G                A  

จะรู้ว่าเรา     เป็นสาวกพระองค์

bottom of page