NO.

288

บัญญัติรัก

KEY

     C#              Bbm   D#m            G#

1. ยามเราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน

C#              Bbm   F#              G#

ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป


              C#    Bbm    D#m            G#

* บัญญัติรักยิ่งใหญ่  ให้เรารักพระองค์

           C#    Bbm   F#                 G#

ด้วยสุดใจสุดจิต     สุดกำลังความคิด

           C#      Bbm   F#                G#

บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน

                   C#

เหมือนรักตนเอง


     C#       Bbm    D#m                 G#

2. ถ้าเรารักกัน    นั้นแหล่ะคนทั้งปวง

C#     Bbm    F#              G#

จะรู้ว่าเรา     เป็นสาวกพระองค์

-1