top of page

NO.

288

บัญญัติรัก

KEY

     D#              Cm   Fm            Bb

1. ยามเราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน

D#              Cm   G#              Bb

ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป


              D#    Cm    Fm            Bb

* บัญญัติรักยิ่งใหญ่  ให้เรารักพระองค์

           D#    Cm   G#                 Bb

ด้วยสุดใจสุดจิต     สุดกำลังความคิด

           D#      Cm   G#                Bb

บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน

                   D#

เหมือนรักตนเอง


     D#       Cm    Fm                 Bb

2. ถ้าเรารักกัน    นั้นแหล่ะคนทั้งปวง

D#     Cm    G#              Bb

จะรู้ว่าเรา     เป็นสาวกพระองค์

+1
bottom of page